Knokler du for at gøre verden bedre
for kolleger, kunder, medborgere eller klimaet?

DE VANEBRYDENDE RUM

bringer dig og ligesindede
på sporet af 5 stjerners resultater!

» Her kortlægger I udfordringer og muligheder »
» Her skaber I helt usædvanlige løsninger »
» Her føres I til handling og nye, varige vaner! »

Tag en tur i elevatoren og se hvordan
Vanebrud gi’r overskud

MÅLBARE VANEBRUD FOR KLIMAET

Familiernes KlimaTopmøde

I dette vanebrudsrum kan ambitiøse kommuner, sammen med lokale fællesskaber, engagere borgerne i konkrete, målbare klimavanebrud.

Arbejdspladsens KlimaTopmøde

Her kan virksomheder og det offentlige mobilisere ledere og medarbejdere til personlig CO₂-reduktion og opbakning til omstillingen.

FRA VISIONER TIL ADFÆRDSÆNDRINGER

Strategi-til-virkelighed

I dette vanebrudsrum kan topledelsen samle vigtige teams om at omsætte en strategi, en omorganisering eller et værdisæt til konkrete justeringer i daglige aktiviteter & rutiner.

Politik-til-virkelighed

Her kan ambitiøse teams i det offentlige omdanne (nye) politikker til konkrete, værdifulde ændringer i daglige aktiviteter og rutiner.

Visionære workshops

Her kan 10-1.000 deltagere samskabe før-under-efter møder, seminarer og konferencer. Med afsæt i centrale temaer kreerer de ‘et fælles værk’ med udfordringer/drømme/erfaringer/idéer.

5-STJERNERS BRUGERREJSER

Borger-rejsen

I dette vanebrudsrum samles medarbejdere på tværs af teams om at designe en værdifuld service- eller involveringsoplevelse for borgeren.

Kunde-rejsen

Her samles medarbejderne i og på tværs af teams om at løfte de vigtigste trin i kunderejsen mod 5 stjerner. Fra første blik til evig troskab.

Kollega-rejsen

Her forener små og store ledergrupper de løsninger, som kan bringe enhver kollega fra en flyvende start til livslangt kollegaskab.

HOLD UDVIKLINGEN PÅ SKINNER

Projektrum

I disse Vanebrudsrum fastholder projekt- og udviklingsteams – på en ny måde – et fælles overblik over mange projekter & årshjul og deres fremdrift.
 

Log- og Idérum

Her brillierer vidensmedarbejdere ved at opsamle og strukturere vigtig viden, idéer og ToDo’s, som ellers ‘svæver i luften’ under møder, konferencer, gode snakke ved kaffemaskinen osv.

Koncept- og Kompetencerummene

Her stadfæster, forbedrer og genanvender teamet ‘Bedste praksis’, i stedet for at ofte at gentage på gefühl.

FÆLLES FORANDRINGSEVNE

Vanebrydende tænkning

Her får ledere og medarbejdere indsigt i, hvordan vores hjerner arbejder med vaner og vanebrud i en kompleks og krævende hverdag.

MØD OS I VANEBRUDSPALÆET

Godt makkerskab siden 2004

Vi har orkestreret tusindvis af vanebrydende handlinger med BÅDE verdens største virksomheder OG de mest ambitiøse lokale SMV’er og kommuner.