Knokler du for at gøre verden bedre
for kolleger, kunder, medborgere eller klimaet?

DE VANEBRYDENDE RUM

bringer dig og ligesindede
på sporet af 5 stjerners resultater!

» Her kortlægger I udfordringer og muligheder »
» Her skaber I helt usædvanlige løsninger »
» Her føres I til handling og nye, varige vaner! »

Tag en tur i elevatoren og se hvordan
Vanebrud gi’r overskud

MÅLBARE VANEBRUD FOR KLIMAET

Familiernes KlimaTopmøde

I dette vanebrudsrum kan ambitiøse kommuner, sammen med lokale fællesskaber, engagere borgerne i konkrete, målbare klimavanebrud.

Arbejdspladsens KlimaTopmøde

Her kan virksomheder og det offentlige mobilisere ledere og medarbejdere til personlig CO₂-reduktion og opbakning til omstillingen.

Familiernes KlimaTopmøde

I dette vanebrudsrum kan ambitiøse kommuner, sammen med lokale fællesskaber, engagere borgerne i konkrete, målbare klimavanebrud.

Arbejdspladsens KlimaTopmøde

Her kan virksomheder og det offentlige mobilisere ledere og medarbejdere til personlig CO₂-reduktion og opbakning til omstillingen.

FRA VISIONER TIL ADFÆRDSÆNDRINGER

Strategi-til-virkelighed

I dette vanebrudsrum kan topledelsen samle vigtige teams om at omsætte en strategi, en omorganisering eller et værdisæt til konkrete justeringer i daglige aktiviteter & rutiner.

Politik-til-virkelighed

Her kan ambitiøse teams i det offentlige omdanne (nye) politikker til konkrete, værdifulde ændringer i daglige aktiviteter og rutiner.

Visionære workshops

Her kan 10-1.000 deltagere samskabe før-under-efter møder, seminarer og konferencer. Med afsæt i centrale temaer kreerer de ‘et fælles værk’ med udfordringer/drømme/erfaringer/idéer.

Strategi-til-virkelighed

I dette vanebrudsrum kan topledelsen samle vigtige teams om at omsætte en strategi, en omorganisering eller et værdisæt til konkrete justeringer i daglige aktiviteter & rutiner.

Politik-til-virkelighed

Her kan ambitiøse teams i det offentlige omdanne (nye) politikker til konkrete, værdifulde ændringer i daglige aktiviteter og rutiner.

Visionære workshops

Her kan 10-1.000 deltagere samskabe før-under-efter møder, seminarer og konferencer. Med afsæt i centrale temaer kreerer de ‘et fælles værk’ med udfordringer/drømme/erfaringer/idéer.

5-STJERNERS BRUGERREJSER

Borger-rejsen

I dette vanebrudsrum samles medarbejdere på tværs af teams om at designe en værdifuld service- eller involveringsoplevelse for borgeren.

Kunde-rejsen

Her samles medarbejderne i og på tværs af teams om at løfte de vigtigste trin i kunderejsen mod 5 stjerner. Fra første blik til evig troskab.

Kollega-rejsen

Her forener små og store ledergrupper de løsninger, som kan bringe enhver kollega fra en flyvende start til livslangt kollegaskab.

Borger-rejsen

I dette vanebrudsrum samles medarbejdere på tværs af teams om at designe en værdifuld service- eller involveringsoplevelse for borgeren.

Kunde-rejsen

Her samles medarbejderne i og på tværs af teams om at løfte de vigtigste trin i kunderejsen mod 5 stjerner. Fra første blik til evig troskab.

Kollega-rejsen

Her forener små og store ledergrupper de løsninger, som kan bringe enhver kollega fra en flyvende start til livslangt kollegaskab.

HOLD UDVIKLINGEN PÅ SKINNER

Projektrum

I disse Vanebrudsrum fastholder projekt- og udviklingsteams – på en ny måde – et fælles overblik over mange projekter & årshjul og deres fremdrift.
 

Log- og Idérum

Her brillierer vidensmedarbejdere ved at opsamle og strukturere vigtig viden, idéer og ToDo’s, som ellers ‘svæver i luften’ under møder, konferencer, gode snakke ved kaffemaskinen osv.

Koncept- og Kompetencerummene

Her stadfæster, forbedrer og genanvender teamet ‘Bedste praksis’, i stedet for at ofte at gentage på gefühl.

Projektrum

I disse Vanebrudsrum fastholder projekt- og udviklingsteams – på en ny måde – et fælles overblik over mange projekter & årshjul og deres fremdrift.
 

Log- og Idérum

Her brillierer vidensmedarbejdere ved at opsamle og strukturere vigtig viden, idéer og ToDo’s, som ellers ‘svæver i luften’ under møder, konferencer, gode snakke ved kaffemaskinen osv.

Koncept- og Kompetencerummene

Her stadfæster, forbedrer og genanvender teamet ‘Bedste praksis’, i stedet for at ofte at gentage på gefühl.

FÆLLES FORANDRINGSEVNE

Vanebrydende tænkning

Her får ledere og medarbejdere indsigt i, hvordan vores hjerner arbejder med vaner og vanebrud i en kompleks og krævende hverdag.

Vanebrydende tænkning

Her får ledere og medarbejdere indsigt i, hvordan vores hjerner arbejder med vaner og vanebrud i en kompleks og krævende hverdag.

MØD OS I VANEBRUDSPALÆET

Godt makkerskab siden 2004

Vi har orkestreret tusindvis af vanebrydende handlinger med BÅDE verdens største virksomheder OG de mest ambitiøse lokale SMV’er og kommuner.

 

 

Godt makkerskab siden 2004

Vi har orkestreret tusindvis af vanebrydende handlinger med BÅDE verdens største virksomheder OG de mest ambitiøse lokale SMV’er og kommuner.